De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs

Studie in Nederland vir Suid-Afrikaanse Studente:

Die Nederlandse universiteite verwelkom buitelandse studente in hul kursusprogramme. Om dit vir studente van Suid-Afrika moontlik te maak om van hierdie geleentheid gebruik te maak, is daar ’n spesifieke fonds wat finansiële steun bied: die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF).

De uitvoeringsorganisatie van Nederlandse studiefinanciering (informatie inzake studiefinanciering bestemd voor studenten die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit)