Adres

Die Sekretaris
Van Ewijck-Stigting
Posbus 1658
Kaapstad 8000

Telefoon

021-9394009