Die Van Ewijck-Stigting is in Kaapstad gevestig en bevorder al sedert die vroeë 1980’s kulturele bande tussen Nederland en Suid-Afrika.

Doelstellings

Die Van Ewijck-Stigting het ten doel om finansiële steun te verleen aan persone en instansies wat hulle daarvoor beywer om kulturele betrekkinge in die ruimste sin tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder.

Nuus

Prestasieprys 2019: Prof dr GJ (Gerrit) Schutte

Prestasieprys 2018: Dr Nicol Stassen

Prof Wium van Zyl (Voorsitter): Onderhoud

Dr Hans Fransen (voormalige Raadslid) (1931-2017): Huldeblyke

Prestasieprys 2017: Ena Jansen

Prestasieprys 2016: Daniel Hugo